Начало

Защо се отглеждат червеите ?
Отглеждането на червения калифорнийски червей (Lumbricus rubellus) отдавна е престанало да бъде само хоби, и се превърна в сериозно занимание в най-развитите страни, инвестирано от мощни финансови корпорации.
Превръщайки органичните отпадъци във висококачествени протеини, ползата от отглеждането им е таква, че без големи разходи и за краткосрочен период реализира лозонга „Да печелим пари от отпадъка“
На базата на досегашния опит на стопаните се смята, че се преследват и постигат следните три основни цели:
  • Производтвото на хумус, най-финния, най-качествения органичен тор за всички видове растения. Хранейки се с оборски тор, те го разлагат и използват за храна,  но по-голямата част изхвърлят във вид на хумус.
  • „Месото“ им от което се произвежда голямо количество протеинова храна за птици, риби и свине в свежо състояние или преработени като протеиново брашно, което е източник на най-много протеини.
  • Третата цел, която се постига с отглеждането на червения калифорнийски червей, е решаването на някой от проблемите на замърсяватето на околната среда. Способността на червеите да консумират всички видове органични отпадъци се използва за преработка на отпадъците от големите ферми, много от промишлените отпадъци и тези от канализационнта мрежа, като ги превръща в вид, който не замърсява приподата. Това е най-качественият органичен тор, т. е. хумус, използването на който дава възможност за получаване на висококачествени екологично чисти растителни и животински продукти-всекидневната храна на човека. Хумусът е неколкократно по-добър от всички изкуствени торове.